Ontwikkelingen van Spelenderwijs Verbeteren

01 mei 2016, het was een mooi seizoen
Onze laatste clinic van het seizoen 2015/2016 gegeven. Het was een mooi seizoen waarbij we merkten dat we meer bekendheid kregen. De visie werd breder gedragen en Spelenderwijs Verbeteren hoopt daar aan bijgedragen te hebben. Vanuit het NKTV gaf Spelenderwijs Verbeteren vijf bijeenkomsten door het hele land om de 327 ingeschreven trainers bij te scholen d.m.v een presentatie en clinic. Eén van de vijf bijeenkomsten in Drachten werd bezocht door 105 deelnemers. Onze Facebookpagina tikte de 2000 likes aan en ons tweejarig bestaan op de dag van de finale in de Ziggodome. Het was voor Spelenderwijs Verbeteren tijd om zich te richten op de professionalisering van de producten.

19 mei 2016, samenwerking met het KNKV
Spelenderwijs Verbeteren gaat een samenwerking aan met het KNKV om verschillende redenen.
1. De visie van het KNKV en Spelenderwijs Verbeteren komt grotendeels overeen. Spelers meer laten ervaren tijdens trainingen en vragenderwijs toewerken naar oplossingen voor spelproblemen. Spelenderwijs Verbeteren en het KNKV kunnen elkaar goed gebruiken om de visie op het trainerschap te verspreiden door Nederland door gebruik te maken van de applicatie en de bundels.
2. Daarnaast wordt Spelenderwijs Verbeteren een onderdeel van de Korfbal Trainer 2 en 3 cursussen die gegeven worden vanuit het KNKV. Iedere cursist ontvangt een abonnement op de applicatie gedurende de cursus. Op deze manier wordt de visie niet alleen theoretisch ondersteund tijdens de cursus, maar ook in de praktijk ondersteund d.m.v. de applicatie.

Samenwerking met KNKV

01 juli 2016, update van de applicatie en bundels
Om de producten van Spelenderwijs Verbeteren te professionaliseren is de samenwerking met het KNKV aangegaan. De korfbalbond werkt met 8 korfbalbedoelingen:

Aanvallen – scoren   Verdedigen – in balbezit komen zonder tegendoelpunt
Schieten om te scoren         Voorkomen van schieten
Assist geven om te scoren       Voorkomen van de assist
Vrijlopen om te scoren     Onderscheppen (steals)
In balbezit blijven om te scoren      In balbezit komen

Niet alle oefeningen in de bundels hebben alle korfbalbedoelingen in zich. Om vaardigheden te trainen is dit soms niet mogelijk. Daarnaast zijn de beginspellen nog steeds leuk om te geven.  Om die reden ontstaat de volgende indeling in de applicatie:

1. Scoren
2. In balbezit komen zonder tegendoelpunt
3. Vaardigheden
4. Beginspellen.

Om deze korfbalbedoelingen te verhelderen en te verspreiden heeft Spelenderwijs Verbeteren besloten om alle oefeningen onder bovenstaande indeling te categoriseren.

Opnieuw indelen     Opnieuw indelen

Nog meer aanpassingen vanaf september 2016!
Uit de enquête van oktober 2015 blijkt dat gebruikers erg tevreden zijn over de applicatie: een gemiddeld cijfer van een 8,3 uit bijna 80 reacties. Echter was er ook nog ruimte om te verbeteren. Om die reden heeft Spelenderwijs Verbeteren de onderstaande aanpassingen aangebracht in de producten:
1. Een nieuw design!
2. De oefeningen in de applicatie en bundel zijn opnieuw verdeeld onder de korfbalbedoelingen en bovenstaande indeling. Dat heeft als gevolg dat er geen tweedeling meer bestaat tussen E/F jeugd en oudere jeugd.
3. Minder tekst. Er stond veel tekstuele informatie in de applicatie die gelezen werd tijdens de filmpjes. Om die reden heeft Spelenderwijs Verbeteren de studio New Sense Media in Dordrecht benaderd. Zij hebben het script ingesproken en vervolgens deze voice-over onder de filmpjes bewerkt.
4. Minder lezen. Door gebruik te maken van een voice-over wordt de achterliggende gedachte van de oefening uitgelegd en de oefening verduidelijkt. Spelenderwijs Verbeteren hoopt haar klanten nog efficiënter gebruik te laten maken van de applicatie.
5. Langere video’s. Om de oefeningen nog meer te verduidelijken wordt er gebruik gemaakt van freeze momenten waarin de gebruikers de tijd kunnen nemen om te zien wat er gebeurt. Daarnaast worden er meer accenten uit de oefeningen gehaald wat resulteert in filmpjes van een minuut. Dit zal geen gevolgen hebben op de gebruiksvriendelijkheid van de applicatie.
6. Aanpassingen binnen de huidige oefeningen. Aan het einde van elk filmpje worden er differentiatiemogelijkheden vermeld. Wat kan je doen als de oefening te makkelijk of juist te moeilijk is? Spelenderwijs Verbeteren wil haar klanten niet voorzien van meer oefenstof, maar juist de huidige oefeningen gebruiken om meerdere spelproblemen te trainen. In sommige oefeningen kunnen alle acht de korfbalbedoelingen getraind worden. Maar dat kan niet tegelijkertijd. Hoe pas je het spel aan om jezelf als trainer te richten op één aandachtspunt binnen één korfbalbedoeling?

IMG-20160716-WA0000