Algemene voorwaarden applicatie Spelenderwijs Verbeteren

1) De inlogcode
De inlogcode is een combinatie van letters en cijfers en dient als klantherkenningsmiddel.

2) Gebruikersvoorwaarden inlogcode
De inlogcode is bedoeld voor één vereniging. Dat wil zeggen dat dezelfde inlogcode te gebruiken is op een, van te voren afgesproken, aantal apparaten. Wanneer een inlogcode aangevraagd is voor 20 apparaten en er is op 20 verschillende apparaten ingelogd met deze inlogcode, is deze niet meer geldig voor andere apparaten.

3) Inlogcode kwijt
Indien u de inlogcode voor uw betreffende apparaat op enige wijze niet meer kunt invoeren, omdat de inlogcode vergeten of kwijtgeraakt is, dan kunt u contact opnemen met Spelenderwijs Verbeteren of één van uw collega trainers binnen dezelfde vereniging.

4) Geldigheidsduur inlogcode
Een inlogcode is 12 maanden geldig vanaf de datum waarop de vereniging de code heeft ontvangen.
Wij hebben het recht deze licentie per direct te beëindigen indien de gebruiker onze algemene voorwaarden schendt of wanneer wordt besloten de applicatie niet langer te gebruiken. Het staat de gebruiker ten alle tijde vrij de licentie te beëindigen, echter wordt er geen geld terug geretourneerd.

5) Pakket inlogcodes
Als vereniging kunt u ervoor kiezen om een pakket te nemen met meerdere inlogcodes voor de applicatie. Hoe meer inlogcodes u besteld, hoe goedkoper de prijs per inlogcode voor de app. Indien u aantal gebruikers minder is dan het aantal bestelde inlogcodes, retourneren wij helaas geen geld terug. Wij adviseren u daarom om van te voren goed te inventariseren hoeveel inlogcodes u nodig heeft. Voor meer inlogcodes kunt u altijd contact opnemen Spelenderwijs Verbeteren.

6) Vrijwaring
Spelenderwijs Verbeteren streeft ernaar om de veiligheid van de deelnemers zo veel mogelijk te waarborgen. Op die manier zijn onze oefeningen ingericht. Echter draagt de trainer of leidinggevende van de sportactiviteit de eindverantwoordelijkheid voor het voorkomen van eventuele ongevallen of sportblessures en vrijwaart u Spelenderwijs Verbeteren volledig voor alle mogelijke claims. Claims van uzelf en/of derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het verkrijgen van informatie door middel van deze applicatie. Het gebruik maken van informatie verkregen via Spelenderwijs Verbeteren is voor eigen risico.

7) Kopiëren – Copyright

Het is verboden zonder toestemming van Spelenderwijs Verbeteren de teksten, beeld en film materiaal voor commerciëlen doeleinden te gebruiken. Voor alle kopieën geldt dat ze uitsluitend voor eigen gebruik gemaakt mogen worden. Weggeven, uitlenen, verkopen ervan is niet toegestaan.
In de beelden waar de kinderen te zien zijn, hebben de ouders/ verzorgers toestemming gegeven om deze te gebruiken en te verspreiden binnen de applicatie. Gebruik van deze beelden buiten de applicatie is dus niet toegestaan.

8) Onderhoud
Spelenderwijs Verbeteren behoudt zich het recht voor de applicatie tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de applicatie. Spelenderwijs Verbeteren zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de applicatie nimmer tot enige schade jegens gebruiker gehouden zijn.

9) Draadloos netwerk
Spelenderwijs Verbeteren is niet aansprakelijk voor de gebruikte mobiele data. Het is een zeer gebruiksvriendelijke applicatie waarbij alle filmpjes minimaal 1 keer volledig moeten worden bekeken, alvorens deze opgeslagen worden op de telefoon. Nadat alle filmpjes zijn opgeslagen op de telefoon is de applicatie offline te gebruiken m.b.t. het bekijken van de filmpjes. Spelenderwijs Verbeteren adviseert de gebruikers om WIFI te gebruiken bij het openen van de filmpjes voor de eerste keer.

10) Privacy
De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Spelenderwijs Verbeteren nageleefd. Er zullen geen gegevens aan derden worden verstrekt